-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

گلبدین، تصویریکی از هزاران کارنامۀ خود را که با نعره الله اکبر صورت داده، با رنگ پاکستانی می زداید