-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

رابرت گیتس: افغانستان هیچ گاه دولت نیرومند نداشته است

واشنگتن پستبه نظر می رسد هم درسطح داخلی وهم درمحفل کشورهای برتر غربی که در افغانستان حضور دارند، این تجربه به دست آمده است که افغانستان کشوری است که نظام استوار و مرکزی در آن پا نمی گیرد.

رونامه واشنگتن پست به تازه گی نوشته است: رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا یک دهه قبل، در سال هفتم جنگی که از هفتم اکتبر 2001 در افغانستان آغاز شد، گفته بود که هدف امریکا ایجاد یک دولت نیرومند در افغانستان است. وقتی از وی پرسیده شد که آیا افغانستان گاهی صاحب چنین حکومتی بوده است، وی بی تردید پاسخ داد: خیر؛ او راست گفته بود. 

امریکایی ها به این مصلحت رسیده اند که در افغانستان پیروز نمی شوند. واشنگتن پست به نقل از کتاب ( ریاست اس) نوشته استیوکول آورده است که در سال 2002 وقتی جنرال مک کریستال روانه افغانستان بود، یک افسر نظامی خطاب به او گفت که در افغانستان یک بوند استیل Bondsteel برپا نکن. این اشاره ای بود به یک پایگاه ناتو در کوسوو که دونالد رامسفید نخستین وزیر دفاع جورج بوش در دوره اول ریاست جمهوری، پایگاه کوسوو را نمادی از مأموریت ثبات پنداشته بود. 
افسر نظامی به مک کریستال هشدار داده بود که « درآن جا ( افغانستان) همه چیز شکل دایم به خود گرفته است و ما برای دایم در آن جا باقی نخواهیم ماند.»
مقامات نظامی و ملکی امریکا بعد از گذشت آن سال های جنگ، در مناظره های تند، مبارزه با شورشگری را نقطه مقابل مبارزه با تروریزم تعبیر کردند که اکنون چندان جدی به نظر نمی رسد.  استیوکول درکتابش می نویسد که فرماندهان  نظامی امریکایی به دور خود می چرخند و می گویند که این جنگ بسیار دشوار خواهد بود.
 شش ماه بعد می گویند ما ممکن است به یک نقطه چرخش رسیده باشیم. در پایان چرخش می گوید ما در مسیر غیرقابل بازگشت پا نهاده ایم. سپس دسته ای دیگر از فرماندهان بعدی که روی صحنه می آیند می گویند: این ماموریت دشوار است.