-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

تروریست ها به دکترغنی: تو کی هستی؟ ما به دروازه های کابل رسیده ایم

اشاره: با ائتلاف و همگرایی با تروریزمی که هزار بار خودش را اثبات کرده، هم امریکا شکست می خورد؛ هم مجریان محلی شان. یک نمونه شکست، سوریه است که حالا قدرت ها را مستقیم رو به روی هم قرار داده است. در افغانستان هم چنین خواهد شد.

فیض الله جلال آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» گفت: حقیقت این است که دولت افغانستان به سخنگوی طالبان تبدیل شده است. دولت افغانستان برای خود هیچ حیثیت و اعتباری و هیچ ارزشی قایل نیست. چه در مجامع ملی و چه در مجامع بین المللی همان پرستیژ و اعتبار و جایگاه خود را از دست داده است. تمام کارهایش به نفع طالبان است. دولت مردان افغانستان باور و اعتقاد راسخ به مبارزه علیه طالبان ندارند. چرا که خودشان طالب هستند.

وی، در خصوص عملکرد حکومت در مقابل طالبان بیان داشت: این ها به مبارزه علیه طالبان اعتقاد ندارند و طالبان چنان از این فرصت طلایی استفاده می کنند که در همه جا این دولت را به مسخره می گیرند. چطور می شود امیدواری به مردم افغانستان و به جهان نشان داد؟ در حالیکه حکومت می گوید که ما طالبان را به عنوان حزب سیاسی به رسمیت می شناسیم. ما برای این ها در دولت جایگاه قایل هستیم ما برای اینها امکانات فعالیت سیاسی را فراهم می سازیم جانب مقابل یعنی طالبان همه این ها را به مسخره گرفتند و ریش خند کردند و گفتند که شما کی هستید ما به دروازه های کابل رسیدیم.