-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

فضل احمد معنوی می گوید: در حال حاضر می بینیم مثلا یک نفر را می آورند در ظرف یک سال یا دو سه سال به وی پنج شش رتبه می دهند تا به دگر جنرالی می رسد و سپس وی را وزیر دفاع معرفی می کنند. دلیل این کار چیست؟ آیا در این مملکت قطع الرجال است؟ آدم پیدا نمی شود؟ اکثر افرادی که آورده است از همین قماش است. دلیل اصلی اش هم این است که این افراد زیر کنترل خودش هستند و فقط نقش سمبلیک در اینجا دارند.