-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

ولسی جرگه سهم گلبدین تعیین شده

عربستان وامریکا پلان دارند عنان ولسی جرگه را به گلبدین بسپارند تا قوه فشار بر دولت از سوی نیروهای ضد طالبان به نصف کاهش یابد. قدرت دکترغنی باید به زور و به رضا تمدید شود. اما تا رسیدن موعد انتخابات پارلمانی حوادث سرنوشت سازی اتفاق خواهد افتاد و ضمانتی برای اجرای چنین پلانی قطعی نیست. اتحاد علنی غنی- عبدالله در جنگ عربستان- ایران تاوان مرگباری دارد.