-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

واشنگتن پست: دکترغنی خصی کردن اردو را شروع کرده است

روزنامه پالیسی ساز امریکایی واشنگتن پست در تازه ترین مقابله اش نوشت: مقامات امریکایی منتظر نتایج یک رشته تغییراتی اند که دکترغنی در اردوی افغانستان شروع کرده است ازجمله تحقق پلانی که براساس آن هزاران تن از افسرانی که با مقامات ارشد از نظر سیاسی وابسته گی دارند.