-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

گلبدین تنها

گلبدین، بعد از چند نوبت آتش بازی قومی و زبانی بی حاصل، اینک به آخرین ریسمان شوم ( چنگ انداختن به یخن ارغندیوال که سال ها پیش ماهیت او را شناخته و راه خود را جدا کرده بود) دست انداخت که بالاخره یک جایی چنگش بچسبد، اما بازهم دُم ماهی از دستش رفت ... روان جمعی حمیده برمکی ها دور سرش درچرخش است. چه سرنوشتی!
این یک وضعیت ویژۀ روانی است؛ آیا او که زمانی نورچشم آی اس آی و نقطه اصلی امید امریکا بود، گاهی هم به این فکر افتاده بود که نی قبول زاهد باشد، نی زپیر می فروش، به مسجد با بوت استقبال شود و نی حتی به درمسالی یا آتشکده ای او را راه بدهند؟