-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

صلاح الدین ربانی درتاشکند چه گفت؟

به گزارش خبر گزاری تاس روسیه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند گفت که ایالات متحده و روسیه هر دو شرکای استراتژیک افغانستان هستند. هر دو کشور می خواهند شاهد صلح و آرامش در افغانستان باشند. این ادعا مشکوک است. حداقل یکی ازین دو قدرت، خواستار برقراری صلح درافغانستان نیست یا به تعبیر دیگر، هردو قدرت مایل به استقرار صلح در کشور ما نیستند. یا هردو کشور مایل به آرامش می باشند مشروط بر این که منافع استراتیژیک خود شان تهدید نشود. القصه، درهیچ کجای دنیا دیده نشده که منافع استراتیژیک روسیه و امریکا دریک کشور به نفع هردو قدرت تامین شده باشد.