-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

مصادره سرمایه های ایرانی در ترکمنستان؟


آیا این قضیه بعد از امضای پروژه تاپی با سه کشور دیگر حساس شده است؟
 تجار ایرانی که در ترکمنستان سرمایه گذاری کرده اند از برخوردهای اخیر مسئولین این کشور به شدت نگران هستند.
به گزارش الف، در طول سال‌های گذشته بارها ایران و ترکمنستان بر سر قیمت گاز اختلاف داشته‌اند. اما اختلافات گویا منجر به نامهربانی های ترکمنستانی ها علیه تجار و بازرگانان ایرانی شده است که در ترکمنستان سرمایه گذاری کرده اند و یا با تحارت با این کشور مشغول هستند.
برخی از تجار و مسافران ایران که عموما در حال تردد به ترکمنستان هستند و در این کشور سرمایه گذاری کرده اند از برخوردهای اخیر مسئولین این کشور و موانع دست و پاگیر جدید به شدت نگران هستند و از مسئولین تقاضای رسیدگی دارند.