-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

پیامی به یکی از خوب ترین چهره های نسل حاضر

عبدالله آزاده خنجانی در سرزنش یک دسته جهال دولتی که علیه ابراهیم عابد توطئه ای کثیف به راه انداخته اند، پیامی از روی همدردی نبشته است. اما من نفهمیدم چقدر بسیار مهم بود که در اول بنویسد که « همین حالا دریکی از بزرگ ترین کتابخانه های جهان در لندن درحال نوشتن یک مقاله در مورد این که چرا برخی از توافقات صلح، زمینه صلح و امنیت را فراهم نمی کنند و...».
این کار به شان عبدالله جان همساز نیست. از او برازنده گی هایی ماندگارتوقع می رود. این تذکر را بدین جهت نوشتم که نباییست از چهره هایی که خیلی ظرفیت برای انجام کارهای ارزشمند دارند، چنین چیزی غیرضروری سر بزند.