-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

سخنان هوایی اسماعیل خان

 اسماعیل خان والی سابق هرات  در مراسم گرامیداشت از سالروز قیام مردم هرات گفته است که هرات خانه همه اقوام افغانستان است و هیچ کس نمی تواند در این ولایت باج گیری قومی کند. ( چطور نمی تواند؟ همین حالا باجگیری روان است.)
وی درخصوص ناامنی های اخیر در فراه گفت د که مجاهدین هرات آماده هستند تا به ناامنی های فراه پایان دهند. ( کدام مجاهدین کمربسته درهرات است که آدرس آن را کسی نمی داند؟)
وی در این نشست از مواضع والی بلخ حمایت کرده و تصریح کرده است که وی باید هر فیصله ای را در مشورت و هدایت حزب جمعیت انجام دهد. ( خط و نشان کشی بیهوده به استاد عطا... اسماعیل نمی داند که عطا فقط مرد میدان مانده و دیگران از جمله خودش در هیچ معادله به حساب نمی آید؟)