-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

آیا شمال درکنترول باقی می ماند؟

امریکایی ها ازین پس بر کابل بیشتر لنگر نظارتی می اندازند؛ دلیلش این است که لنگر جنگ در شمال سنگین تر می شود. در حال دیسانت قوای بیشتر هستند. آن ها هرگز نمی دانند که آیا شمال در کنترول می ماند یا خارج می شود؟! اصلن در دایره سنجش آن ها هنوز این مساله قطعی نشده است که آیا جمیعت و جنبش در شمال افغانستان درآینده با همین وضعیت گذاره می کنند یا آن که به مرور، به ائتلاف سیاسی و نظامی با طالبان تحت حمایه روسیه و ایران تشویق، نا گزیر یا روی یک محاسبه دیگر ملحق می شوند. اما امریکایی ها قطعن کابل را برای خود حفظ می کنند. این بار نیز سقوط کابل از شمال پیش بینی شده است.