-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

طارق خان، گوش خود را به کری نزن!

دریشی را از تن بکن... با لباس جنگ ظاهر شو... جنرال نازدانه و دردانه!دکترغنی که هیچ سر رشته ای از جنگ و عملیات ندارد، به تو اتهام بست که ۱۵۰۰ عملیات را موفقانه!! علیه دشمن رهبری کرده ای.

ما تا امروز سر در نیاوردیم که دشمنان شما کی ها اند که سرکوب شده اند. هر از چند گاه جنرال نیکلسون به شما اتهام می زند که جنگنده های نوع پیشرفته دراختیار تان گذاشته اند؛ آموزش تکاوران و نیروهای عملیات ویژه را گسترش می دهند؛ داعش وطالب را سرکوب می کنند و قس علیهذا... که حالا شنیدن چنین احادیث غیر واقعی بر ملالت مردم فزوده است.

قصه کوتاه؛ از بیست و چهار ساعت قبل منابع حاضر در صحنه داد می زنند که کوماندو های جوان در فاریاب در محاصرۀ دشمن میرغضب قرار دارند. نه نان می رسد؛ نه مهمات و نه از نیکلسون خبری است. نه مردم به تو دسترسی دارند، نه به نیکلسون. نیکلسون که گوش خود را به کری می زند، از هزارارن رگی که در بدن دارد، یک رگش هم به خاطر رزمنده گان جوان وطن ما نمی تپد. مگر تو چرا گوشت را به کری می زنی. مرد باش و راز نهان از زیر زبان برون بریز... واقعن چه چیزی در جریان است که امریکا پیوسته قوای نظامی جدید در شمال و قندهار پیاده می کند؛ کمپاین مبارزه با تروریزم را داغ تر کرده اند؛ به تو مدال می دهند و دکترغنی بی جهت رجز می خواند، مگر یک بلوک نفر از بهترین جوانان اردو را به قصدی در دام تروریست ها رها کرده اید تا جان های شان را از دست بدهند؟
 خاتمه بده به این تئاتر فاجعه که این فاجعه شما را هم درکام خواهد کشید.