-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

استاد سیاف: تا ما زنده ایم، کسی قادر به ایجاد مناطق فساد نیست


استاد سیاف آخرین ایدئولوگ اخوان المسلمین درافغانستان در مراسم یاد بود از مارشال فهیم درخصوص طرح حکمتیار مبنی بر واگذاری بخش هایی از کشور به طالبان گفت: اگر بخش هایی از کشور به طالبان واگذار شود آن بخش ها به مرکز فساد مبدل خواهند شد.
سیاف تاکید کرد: " منطقه‌ ای اگر به طالبان واگذار شود، آن منطقه امن نام نمی‌گیرد، منطقه فساد نام می‌گیرد، آن منطقه خطرناک می‌شود. از جیب ملت کسی بزرگ ‌بخشی نکند، این که باید فلان ولایت به طالبان واگذار شود، تا زمانی که ما زنده هستیم، کسی این کشور را تجزیه کرده نمی‌تواند."
سیاف بدون گرفتن نام از شخصی درخصوص حمله های انتحاری گفت: هیچ کس نمی تواند برای مردم تعیین و تکلیف کند و حلال و حرام را از دیدگاه خود تحمیل کند، حلال و حرام دین مشخص است و نباید برداشت شخصی افراد به دین برچسپ زده شود. وی علاوه کرد: حلال خدا هم معلوم و حرام خدا هم معلوم است و ما از کجا شدیم که بخیزیم که این حلال است و این حرام است، این جایز است و این ناجایز است، این کارها را خدا و رسول منع کرده است.