-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۹, پنجشنبه

پیشنهاد روسیه به امریکا

برخی نشانه از ورای مباحث بین المللی مشعر اند که روسیه برای امریکا در رابطه با افغانستان یک پیشنهاد معامله کرده است که علی رغم خوشبینی هایی که با انعقاد نشست تاشکند درین رابطه به میان آمده، تا کنون از سوی امریکا پذیرفته نشده است. روسیه عامل نیابتی خطرناک ( طالبان) را در اختیار دارد. به نظر می رسد که بده بستانی صورت نگیرد، همان گونه که جنرال نیکلسون گفت؛ نبرد های فراگیر و چندین جانبه در بهار امسال در پیش خواهد بود.
سرگنی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با دکترغنی در تاشکند یک بار دیگر موضوع جور آمد صلح آمیز را تحت نام اجلاس سه جانبه بین امریکا، روسیه و افغانستان مطرح کرده است. همزمان، معاون وزیرخارج ایران هم صدا با گروه طالبان، از ضرورت «خروج نیروهای خارجی افغانستان» سخن گفته است.