-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

احمدولی مسعود در اولین جشن فراغت فانوس؛

"توهم این که به قیمت حذف دیگران، برندۀ میدان افغانستان میشوند، یک سیاست خاینانه و ناکام است. یا همه برنده ایم یا همه بازنده"