-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

افزایش نیروهای آلمان در شمال افغانستان

روزنامه آلمانی The trumpet به نقل از مقامات رسمی آن کشور اطلاع داد که شمار نیروهای نظامی آلمان در (شمال) افغانستان از 980 نفر به 1300 نفر افزایش یافته است.
هدف از افزایش شمار نیروها گسترش نفوذ طالبان خوانده شده است. به نظر می رسد که این قوای اضافی از عراق به افغانستان منتقل می شوند.