-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

تقاضای یک زن پوزپیچ رد شد

جایی که قانون، امنیت عمومی را بیمه می کند، نظم و اطمینان تامین است.

دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت یک زن محجبه را رد کرد. این زن علیه منع رانندگی با روبنده شکایت کرده بود. عالی‌ترین دادگاه آلمان گفته است که این زن ادله کافی برای شکایت خود ارائه نکرده است.
قاضیان دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه به شکایت زن محجبه‌ای که علیه منع رانندگی با روبنده به دادگاه مراجعه کرده بود، ترتیب اثر ندادند. این زن در حال حاضر کلاس آموزش رانندگی را می‌گذراند. قاضیان گفته‌اند که زن شاکی نتوانسته است این موضوع را مستدل کند که تا چه اندازه منع روبنده آزادی اعتقاد مذهبی او را پایمال می‌کند.
امنیت جانی دیگران در تصمیم دادگاه همچنین آمده است که منع رانندگی با روبنده به این دلیل است که راننده باید دید کافی داشته باشد و امنیت جانی دیگران را به خاطر استفاده از روبنده به خطر نیندازد. در عین حال راننده هر اتوموبیلی که قوانین رانندگی را نقض می‌کند باید قابل شناسایی باشد و این با روبنده ممکن نیست. از این گذشته دادگاه می‌گوید که زن شاکی نتوانسته روشن کند که چه مشکل جدی برای او به وجود می‌آید، اگر بدون روبنده رانندگی کند.
زن یاد شده این طور استدلال کرده است که منع رانندگی با روبنده آزادی اعتقاد دینی او را نقض می‌کند. او گفته است که به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش هفت سال است که از روبنده استفاده می‌کند و حتی موقع رانندگی هم نمی‌تواند آن را کنار بگذارد، اما به دلیل منع قانونی استفاده از روبنده هنگام رانندگی قادر به ادامه کلاس آموزش رانندگی خود نیست.