-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

از کشفیات کاغذ پیچ تمیم عاصی

فساد و سیاست در اردوی ملی افغانستان جای ندارد - سیاست ما یک افغانستان واحد و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور ماست.
بیچاره! کسی نیست پرونده های موارد بزرگ فساد را به وی ورق بزند. تقصیری ندارد؛ دیسانتی و تازه آمده است و بر منوال گردش امور ( تحت مدیریت) آمده است. حتی گزارش های سیگار ( همین آخرین گزارشش) این آقا را از مرکب احساس «سرکاری» سعادت بر زمین واقعیت پیاده نکرده است.