-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

احمد ولی مسعود در گرد آیی یاد بود از استاد مزاری گفت: تبعیضِ سیستماتیک در برابر بخشی از مردم افغانستان با اهداف خاص صورت می‌گیرد که دوام آن به خیر و فلاح مملکت و حتی دست‌اندرکاران این توطیه نخواهد بود.
مسعود خاطر نشان کرد: روزی طالبان از هم می پاشند و داعشیان شکست می خورند، چیزی که بسیار خطرناک تر از آنها است تعصب های قومی و تفرقه های مذهبی است که باید بیش از پیش جلویش گرفته شود.