-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

نرمش نگاری گزندۀ نجیب بارور در باره والی مفروض بلخ

نجیب «بارور» با اشاره به خام طمعی تاسف بار شخصی به نام داوود نوشته است:
شاید به مهندس داوود همان آبروی سنگرداری بهتر بود زیرا احترامی در میان همسنگرانش داشت پس از این استفاده شدن نه‌ تنها که بهایی برایش نخواهند داد عزت از قبل داشته‌ اش هم از دستش رفت. کشمکش‌ ها حل می‌ شوند، رویکردها تغییر می‌ کنند، امروز فردا می‌ شود، تنها چیزی که می‌ ماند رفتار انسان‌ ها است.
اشاره: من درحیرتم که مشارالیه در سنگر مرتکب چه کار هایی شده باشد! که خود مستوجب تحقیق است. مسعود بزرگ او را دریک مرتبه دیدن شناخته بود.