-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

علت توصیف دکترغنی از مارشال فهیم


دکترغنی از مارشال فهیم توصیف «سیاسی» و تاکتیکی کرد. غنی زمانی که وزیر مالیه بود به خاطر لغو معاش هزاران تن از نفرات نظامی که مارشال فهرست داده بود، از سوی فهیم به بدترین شیوه های ممکن توهین شده بود. توصیف کنونی غنی از مارشال به خاطر آن است که غنی از سوی اردوگاه ضد طالبان سخت زیر فشار است و دوره حکومت هم رو به پایان می رود. غیر از گروپ کوچک و دفترنشین شامل دکترعبدالله جمع امرالله صالح، جنرال جرئت و الماس زاهد، خاندان مارشال فهیم نیز مطابق پروتوکول قبلی در کنار دکترغنی باقی خواهند ماند. 
اساسی ترین وجه مشترک بین دکترغنی و حلقه کوچک بازمانده از مارشال فهیم این است که پروتوکول نا نوشته بین مارشال فهیم و طالبان و ادامه تمکین از مفادات قانون اساسی که بیش از 52 بار با دخالت دکتر غنی در آن دستکاری شده، هنوز سر جایش باقی است. طالبان نیز به نوبه خویش بر متارکه اعلام نشده پایبند مانده اند و هیچگاه و هرکز به نقاط یا افرادی که به فهیم رابطه داشته اند، حمله نکرده است.