-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

از میراث های ماندگار احمد شاه ابدالی

تاریخ به ما حکایه می کند که اگر احمد شاه ابدالی، فرمانده نیروهای گارد نادر افشار و سپس شاهنشاه خطۀ کابلستان، قندهار تا سند و پنجاب نبود، زبان فارسی در حوزه بلخ بیخی در شکم ملیتاریزم و شمشیر بیگ های ازبک و ترک مستحیل می گشت؛ چیزی مشابه به سمرقند و بخارای امروز. گر فارسی زبانی هم پیدا می شد، با لسانی درآمیخته، چند پدره و نا مفهوم گپ می زد که خلق را خنده می آمد. در زمانش، کتابخانه احمدشاهی در تمام منطقه نام داشت. احمد شاه ابدالی فردی با گذاره و روحانی مشرب بود و از قندهار تا سند، از دهلی تا مشهد در نبرد بود؛ اما هماره به شهزاده تیمور درهرات سفارش می کرد که هرچه کتب و نسخ قدیمه را سراغ می کند بخرد و محافظت کند.