-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

احمد ولی مسعود به رسم «سیاست» «از یاد وخاطره های ماندگار ابر مردی از تبار جهاد و...» که منظورش مارشال فهیم است، یاد کرده است. فهیم یگانه کسی بود که احمد ولی از وی تا سرحد مرگ می ترسید و همو بود که او را به مرگ تهدید کرده بود. فهیم می دانست که احمد ولی به کمک خلیلزاد و کرزی، او را از معاونت اول خلع کرده و احمد ضیاء مسعود را بر صحنه برکشیده بودند. در تعاملات بر سر جایگزینی ضیاء مسعود به جای فهیم، من شخصا دست کم دریک دیدار با خلیلزاد حضور داشتم. این نکات را برای مخاطبانی که خوش یا خفه شوند نمی نویسم. من این مسایل را به عبرت تاریخ می نویسم.