-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

ارگ تصمیم دارد غزنی را به وسیله طالبان از هزاره پاکسازی کند


محمد نسیم جعفریتفکر قومیت‌ پرستی و فاشیستی در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است حکومت اشرف‌ غنی بجای حل منازعه‌ های قومی به دلیل تعلقات قومی، آشکارا از طالبان و تروریست‌ ها حمایت می‌ کند.

1. در آغاز حکومت غنی زمانیکه چهل روز تمام طالبان و کوچی‌های مسلح مردم بهسود را قتل‌ عام کردند و خانه‌ ها، مزارع و مسجدهای آنها را به آتش کشیدند هرچه مردم دادخواهی کردند غنی صدای آنها را نشنید اما وقتی مردم بهسود چند کوچی و طالب مسلح را دستگیر کردند رگ‌ های گردن غنی کلفت شد و جیغ زد که گروگانگیری برایم قابل تحمل نیست، فورا هیاتی را فرستاد و بدون اینکه خسارت مردم بهسود را جبران کند کوچی‌ ها و طالبان مسلح را آزاد کرد.

2. زمانیکه طالبان و افغان‌ های خاکیران و دایچوپان، هزاره‌ های جاغوری (شهید تبسم و همراهان اش) را گروگان گرفتند هر چه مردم دادخواهی کردند غنی اصلا توجهی نکرد اما وقتی مردم جاغوری چندین طالب خاکیران را اسیر کردند تا با تبسم و همراهان اش مبادله کنند فورا غنی هیاتی را به سرپرستی داکتر شاجهان با دو چرخبال به جاغوری فرستاد و طالبان اسیرشده را به صورت یکجانبه رها کردند و دو روز بعدش طالبان خاکیران گلوی تبسم و همراهان اش را بریدند.

3. در قره‌ باغ ولایت غزنی بیش از یکسال است که منازعه و دعوای آب بین یک قریه هزاره‌ نشین و یک قریه افغان‌ نشین ادامه دارد و تاکنون 8 نفر از اهالی قریه هزاره‌ نشین نیخته را اهالی قریه افغان‌ نشین شیرآباد کشته‌ اند و دوازده نفر دیگر را گروگان گرفته‌ اند در طول این یکسال هرچه مردم نیخته دادخواهی کردند کسی صدای آنها را نشنید.

دو شب گذشته دو نفر از طالبان مسلح قریه شیرآباد به وسیله افراد نامعلوم کشته شده‌ اند اهالی این قریه و طالبان مسلح شاهراه غزنی _ قندهار و مسیر غزنی _ جاغوری را بسته و به قریه‌ های همجوار هزاره‌ نشین اخطار داده‌ اند که اگر قاتل این دو طالب را تحویل ندهید ما این قریه‌ ها را چور خواهیم کرد در حالیکه آن دو طالب را اصلا معلوم نیست که چه کسانی کشته‌ اند.

جالب اینجا است که حکومت محلی غزنی و شخص والی غزنی بجای حل منازعه از طالبان مسلح حمایت می‌ کنند اگر حکومت مرکزی زود دست به کار نشود و منازعه را حل نکند ممکن است فاجعه غیرقابل جبران در این ولسوالی به وقوع بپیوندد هم اکنون راه‌ های بسیاری از قریه‌ های هزاره‌ نشین قره‌ باغ مسدود و اوضاع آنها وخیم گزارش شده است.

واقعا بی‌ انصافی است که حکومت افغانستان در منازعه‌ ای که بین طالبان و هزاره‌ های همجوار رخ می‌ دهد از طالبان حمایت می‌ کند در حالیکه هزاره‌ ها حامیان حکومت بوده و برای دفاع از حکومت بهترین جوانان شان را در هلمند، ارزگان، غزنی و... از دست داده‌ اند اما طالبان با حکومت جنگیده/می‌ جنگند و هر روز مردم و نیروهای امنیتی را به خاک و خون می‌ کشند.