-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

هفته نامه پرتو


مصباح یزدی: زنان بی حجاب مثل حیوانات جنگل هستند!
 - مصباح یزدی: یکی از وزرا گفته بود: «در لبنان هم زنان محجبه آزادانه در خیابان ها تردد می کنند، هم زنانی نیمه عریان و ما هم می خواهیم کشوری مانند لبنان داشته باشیم»

آیت الله مصباح یزدی در ادامه گفت: بر اساس چنین برداشتی از آزادی، قانون جنگل بهترین قانون است، چون حیوانات جنگل هر کاری که دوست دارند را آزادانه انجام می دهند. ص۶