-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۶, چهارشنبه

درتنور قره باغ مثل گذشته، گرسنه گان حریق می شونداز عبدالرحمان خان تا محمدگل مهمند گرسنه گان یک قوم را به جان گرسنه گان قوم دیگر می انداختند و گمان برده بودند که قصه ختم است... حال عصرغنی- اتمرفرا رسیده... اما این جام لبریز گنجایش بیشتر ندارد و پیوسته سرریز می شود.
فريد زابلستاني - جمهوری سکوت


پشت پرده حوادث اخير قرباغ


منازعات کنونی قره باغ به دو صد سال اخیر مخصوصاً به دوره حکومت شیرعلی خان، عبدالرحمن، نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بر می گردد. در این دوره، به دنبال انتقال قبایل افغان ها چون خروتی، اندر، پوپلزی، دفتانی، جمعی از باشندگان وزیرستان نیز از آنسوی خط دیورند، به ولسوالی قره باغ ولایت غزنی انتقال داده می شوند.

 زمین باشندگان بومی توسط حکومت وقت غصب و به افغان های ناقل داده می شود و باشندگان بومی یا کشته می شوند و یا آواره می گردند. یکی از این زمین ها واقع قریه شیر آباد می باشد که به قبیله وزیری داده می شود. زمین شیرآباد قبلاً توسط آب کاریز آبیاری می شده ولی توسط حکم حکومت وقت، آب قریه نخته که آب چشمه می باشد، به ناقلین داده می شوند.

در تقسیم بندی آبیاری؛ نخته دارای هژده شبانه روز آب بوده که از هژده شبانه روز آب، چهارده شبانه روز آب آن به حکم حکومت وقت به قریه شیرآباد داده می شود و فقط چهار شبانه روز برای آبیاری زمین های نخته می ماند. با خشکسالی های اخیر آب نخته کم شده و این موضوع باعث جنجال میان هر دو قریه می شوند. چهار شبانه روز آب حتی در دوران که خشکسالی نبوده و برف و باران زیاد بوده، کفاف زمین های زراعتی مردم نخته را نمی نموده است، در حالیکه در دوره خشکسالی چهارده شبانه روز آب که سهم قریه شیر آباد تعیین گردیده بود، اضافه شده و مردم شیرآباد این آب را به قریه های همجوار می فروخته است.

پارسال شخص معتاد غرض پای آبی به قریه نخته رفته و آنجا داخل جوی آب افتاده و می میرد. مردم شیرآباد این موضوع را در همان اوایل تایید می نموده است. بعد از چند هفته مغرضین قضیه را بعد قومی داده و بر مردم نخته تهمت زده که گویا این شخص را آن ها کشته اند. پس از آن باشنده گان قریه شیرآباد با استفاده از نام طالبان، مردم نخته را گروگان گرفته و در رفت و آمد آنها موانع ایجاد می نمایند. این موانع و گروگان گیری ها و کشتار فقط به باشندگان قریه نخته خلاصه نشده و تمام قریه های قره باغ شامل آن می شود.

در طی یک سال هفت تن از باشندگان قوم هزاره قره باغ توسط مردم شیرآباد و با استفاده از نام طالب کشته می شوند. مردم قره باغ چندین بار به دولت مراجعه نموده و دادخواهی نموده اند ولی نه دولت محلی و نه دولت مرکزی وقعی نگذاشته اند. نه تنها قاتلین شناسایی نشده بلکه به کرات دادخواهان از طرف والی ولایت غزنی تهدید و توهین نیز گردیده اند. به تعداد هشت تن گروگان هنوز به دست پشتون های قره باغ به گروگان می باشد. باید یاد آور شد والی ولایت غزنی، کریم متین که خود از افغانهای قره باغ بوده، به این موضوع دامن می زند و در ماجرا دست دارد. در نظام کنونی، پیش از ولایت کریم متین، مردم پشتون و هزاره قره باغ در صلح و آرامی باهم به سر می برده اند.
سالهای سال می شود که میان قریه های پشتون نشین نزاع های ذات البینی و خانوادگی و دعواهای ناموسی و خون خواهی - پشتونوالی جریان دارد. این نزاع های فی میان قبایل پشتون در تمام قریه های پشتون نشین به کرات واقع شده، مثلاً در کهنده، گومیشک، جمورات و ... جمعه شب گذشته به اثر نزاع های درون قبیله ای پشتون ها، افراد ناشناس به یک خانه شیر آباد حمله و دو تن را کشته و دو تن دیگر را با خود می برند.


بعد از آن برخی از چهره های مغرض، به شمول والی غزنی و اعضای شورای ولایتی، این نزاع میان قبیله ی را به مردم نخته نسبت داده و بدون هیچ گونه شاهد، مدرک و سند مردم بی دفاع نخته و هزاره های قره باغ را متهم می کنند. در این چند روز شاهراه را مسدود، شهر غزنی را تعطیل، و مردم هزاره را لت و کوب نموده و تهدید می کنند. به تازگی داروخان یکی از قوماندانان طالبان که قبلاً رابطه خوبی با والی ولایت غزنی داشته است، باشندگان چندین قریه هزاره را تهدید به نسل کشی نموده است. حکومت محلی غزنی در پی این رویداد هیئت را توظیف نموده و وظیفه داده است که موضوع را بررسی نماید، که تا الحال نتیجه آن معلوم نمی باشد. برخی ها بدون اینکه از اصل ماجرا خبر باشند، دست به شایعه پراکنی زده و برخی از رسانه ها نیز بدون در نظرداشت حقایق قضیه و مسئولیت اخلاقی و انسانی به صورت یکجانبه به این موضوع می پردازند.
دولت منحیث نهاد مسئول که همیشه داد از تامین عدالت و حقوق می زند بایستی در بررسی قضیه قره باغ موارد ذیل را در نظر گیرند:
- در رابطه به اینکه رویداد جمعه شب گذشته شیرآباد قتل ذات البینی میان قبیله ی پشتونها بوده یا کار گروه مسلح ناشناس بررسی صورت گیرد. عاملین قضیه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
- تظاهرات حق اساسی مردم است، که در قوانین نافذه کشور تضمین گردیده است، ولی بند نمودن شاهراه و بستن دکان ها سبوتاژ بوده و عمل انسانی نیست. دولت درخواست تظاهرات چیان و معترضین را شنیده و از اغتشاش و لت و کوبی مردم بیگناه که توسط معترضین صورت می گیرد، جلوگیری نمایند.
- تدابیر فوری و اساسی گرفته و کسانیکه در طی یک سال گروگان گرفته شده را از چنگ جنایت کاران آزاد نمایند و عاملین قضیه را به پنجه عدالت بسپارند.
- در طی یک سال به تعداد هفت تن باشنده قره باغ به صورت آگاهانه از یک قوم خاص ( هزاره) در قره باغ کشته شده و مطابق به قوانین ملی و بین المللی از جمله جرایم علیه بشریت می باشد و مصداق عینی جرم نسل کشی می باشد. لوی سارنوالی منحیث نهاد تحقیق و تعقیب موضوع را همه جانبه بررسی و در زمینه قرار های کشفی و گرفتاری صادر نمایند. ارگان های کشفی کشور بیش از این ساکت ننشسته و اقدامات قانونی و جدی نمایند.
- حکومت مرکزی در رابطه از والی ولایت غزنی "کریم متین" در رابطه به گروگانگیری و کشتار مردم بیگناه و نفاق های دو سال اخیر توضیحات خواسته و در صورت که کسب الزامیت نمایند از وظیفه سبک دوش و غرض تعقیب عدلی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردد.
- دولت در درازمدت به تمام مردم قره باغ که در دو صد سال اخیر، زجر دیده، کشته شده، زمین های شان غصب شده، آواره شده؛ توجه نموده و باید غرامت پرداخته شود. همین گونه امکانات لازم که حق اساسی این مردمان می باشند، برایشان تهیه شوند و زمین های شان پس داده شود.
همین گونه، نهاد های حقوق بشری اعم از ملی و بین المللی شکایات باشنده گان قریه های نخته، جنگلگ، توچی، آهین، میرک، جمال، قره چه را شنیده و موضوع گروگانگیری و کشتار هفت تن غیر نظامی امسال را در محاکم ملی و بین المللی مطرح نمایند.