-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

گرگ های بی دندان در کاخ سفید

روزنامه البناء نوشت: کاملا با آنچه در روزنامه نیویورک تایمز در مورد این که دولت ترامپ افراطی ترین دولت آمریکا در تاریج جدید است، اتفاق نظر داریم؛ اما این نکته را به آن می افزاییم که باز( باشه) های حاضر در کاخ سفید تبدیل به بازهایی بدون چنگال یا گرگ هایی بی دندان شده اند.
به گزارش «انتخاب»، این روزنامه عرب زبان ادامه داد: باید بگوییم جان بولتون دیگر آن باز سابقی نیست که شکارش را تکه تکه می کرد، او امروز تبدیل به جغدی شده است که تنها آواز نابودی و ویرانی سر می دهد.