-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۶, چهارشنبه

درین مورد یک استثنا وجود دارد...

هرکسی حتی اسماعیل یون از دامن زدن به افراطیت قومی کم وبیش سودی حاصل می کند، منفی حکمتیار. او درسال ۱۳۷۱-۱۳۷۴ چنان منکوب شده است که حتی در شرایط امروز چانس برخورداری از نعمات منفی را هم ندارد.

فهیم فطرت آگاه سیاسی در برنامه «مثبت و منفی» معتقد است سخنان حکمتیار باعث تفرقه افکنی می شود و بیان داشت: در این شکی نیست که سیاسیون همیشه تلاش می کنند که قوم، زبان، سمت، نژاد به عنوان ابزاری برای سیاست سیاستگران باشد. حکمتیار با توجه به همان سیاست های ایدولوژیکی که دارد قومی و رادیکال رفتار می کند و همیشه سعی می کند که کسانی که خیلی همسو و همفکر هستند آنها را پیدا کند و کل تلاشش این بوده است که در کل تاریخ سیاسی اش در بین اقوام افغانستان بین تفرقه ایجاد کند و با این تفرقه یک بخشی از مردم افغانستان را با خود همراه کند.