-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

امکان اتحاد بین طالبان ومجاهدین به وجود آمده است

استقبال طالبان از اسماعیل خان و دعوت از وی به دفتر طالبان درقطر، یک زورآزمایی دیگر بین نیروهای داخلی و منطقه ای است. دفتر قطر، تحت مدیریت سی آی ای است اما محوریت طالب در دست پاکستان قرار دارد.

 طالبان قطری کمترین امکان اجرایی برای آن چه می گویند یا از آدرس آنان گفته می شود، ندارند. اما این نخستین بار است که طالبان از یک فرمانده ضد خود ( اسماعیل خان) دعوت به همگروهی کرده اند.

این دعوت چنین معنی می دهد که تلاش ها برای ایجاد ائتلاف جنگی و سیاسی بین طالبان و «مجاهدین» نتیجه داده است. امریکایی ها با حفظ طالبان به نفع پاکستان و اعمال نگاه تاکتیکی به کشوری استراتیژیک مانند افغانستان اشتباه ترمیم ناپذیری را مرتکب شده اند. این اشتباه تقریبا به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده است. خطای آشکار امریکا این است که هنوز هم حمایت خود از یک اقلیت گذشته گرا و بی ریشه را در ارگ کابل ادامه می دهد.