-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

کنایه تهدید آمیز محقق به سران ارگ

بریده هایی از سخنان استاد محقق درمراسم سالیاد مزاری
فرعون نیز در زمین به بزرگی گری برخاست، به استبداد اقدام کرد، خود را بلند تر از بقیه و صاحب مال و جان مردم گفت، اهل زمین را دسته دسته کرد و به نفاق میانشان اقدام کرد و طایفه ای را که منسوب به او نبود به استضعاف کشاند؛ خداوند 1400 سال وعده داد که این حکومت ها دوام نمی آورد و به فرعون و لشکریانش نشان داد که از میان توده های مردم کسانی بر می خیزند که قدرت ها از آن ها بترسند و همین توده ها روزی وارثین و پیشوایان زمین می شوند.
محقق قدرت نرم را مهمتر از قدرت سخت افزاری خوانده و اظهار کرد: قدرت، تنها سخت افزاری و محدود به داشتن توپ، تانک، اردو و و پولیس نیست بلکه قدرت واقعی در مشارکت اقتصادی است و قدرت نرم است که اقتصاد مملکت را بطور عادلانه در دست همگان یک ملت می چرخاند، قدرت اقتصاد نباید کانالیزه شود و در دست یک حلقه خاص برود.  همه اقوام با هم برادر و برابر هستند و مشکل افغانستان وقتی حل می شود که همه همدیگر را بپذیرند؛در این سرزمین گل های رنگارنگی از اقوام روییده است و تلاش ها بر اینکه می گویند دیگر گل ها را از ریشه بکنید تا همه یک دست شوند بی نتیجه است چرا که این را نه طبیعیت و نه خدا می پذیرد.