-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

نماینده مجلس: دکترغنی اجازه نمی دهد اردو با داعش بجنگد

احمد شاه رمضان: جبهۀ جنگ درشمال تشکیل می دهیم!احمدشاه رمضان، عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خط کابل» گفت: چند سال پیش وزیر سرحدات افغانستان ( منظورش گلاب الدین خان است) به شمال رفت و یک نقطه را به نام محلی و دولت یک پروتکل ایجاد کرد. از همان روز آغاز داعش و طالبان در شمال افغانستان شروع شد. 

وی می گوید: هر وقتی که نیروهای بسیار دلیر و خصوصا سربازان و صاحب منصبان کشور، داعش و طالب، دشمنان این سرزمین افغانستان را به نابودی می رساند حکم رئیس جمهور صادر می شد که دوباره به کابل برگشت کنید و یک پلان امنیتی در افغانستان درست کنید پس از آن عملیات شروع شود. 
وقتی که در قندوز طالبان و مخالفان دولت ضعیف شدند همین رئیس جمهور بود که ایوب سالنگی و مراد علی مراد را دوباره برگشت داد.
وقتی که طالبان نابود می شوند، از بین می روند، یا از طریق شورای امنیت، یا رئیس جمهور پیام آمده است که صبر کنید که ما یک ترتیب پلان امنیتی را بدهیم. یعنی درست در هنگامی که طالبان در حال نابود شدن هستند، این ها می گویند که صبر کنید. من در ابتدا وکیل افغانستان هستم و بعد وکیل ولایت بلخ، ما چند روز دیگر صبر می کنیم در مورد ولایت بلخ. وقتی این صبر تمام شد، می رویم میان مردم بلخ و اصلا از حرف دولت حرف شنوی نخواهیم داشت، مستقیم جبهه ای درست می کنیم، دشمنان افغانستان که مردم ما را می کشند، را نابود می کنیم. 
رمضان در خصوص نقش داکتر عبدالله در قضایای کشورگفت: در مقابل این همه بلبشو و هرج و مرج ها هم داکتر عبدالله فقط یک دفتر تشریفاتی در قصر دارد. کسانی که در واقع کارها را به پیش می برند، اشرف غنی، استانکزی و اتمر و اکلیل حکیمی هستند. سرنوشت افغانستان فقط به همین چهار نفر گره خورده است. دیگر هیچ وزیری و یا مقام دیگری در افغانستان نقشی ندارد.