-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۰, جمعه

اعلانات دولتی برضد طالب، به احساس دهشت بیشتر دامن می زند

انتظار نه چندان خاموش اما سخت آشفته حالی همانند سایۀ سهمناکی در سراسر کشور مسلط شده است. مانع اصلی پروژه جنگ چندین جانبه خارجی ها در زمین افغانستان از کناره های آمو برداشته شده اما اشباح بازدارنده با تمام قدرت خود نفس می کشند. به نظر می رسد تمهیدات لازم به امید روفتن شاخۀ اصلی طالبان از کنترول خارج شده، در دست اجرا است. پیام های ظاهراً تبلیغاتی حکومت علیه طالبان که از تلویزیون ها انتشار می یابند، بیشتر به نفع طالبان است. زیرا ترس بیشتر را ترویج می کند؛ این چیزی است که طالب برای آن می جنگد.