-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

درویش در دادگاه: ما را ز سرِ بریده میترسانی؟!این است درویش؛ یگان ملنگ درلباس پلنگ ما وشما هم داریم که صوفی و درویش گفته، کاخ رزالت پیشه گی بنا کرده اند.
سایت شبتاب نیوز: شیرمحمد یاور ثلاث جوانمرد صاحب مرام دومین جلسه دادگاه استالینیستی را که به بهانه به اصطلاح رسیدگی به پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران! تشکیل شده بود زیر پاهایش انداخت و مردانه لگدمال کرد!
شیرمحمدیاور ثلاث: هیچ‌کدام از اتهامات انتسابی را قبول ندارم و با وجدانی آسوده می گویم من عاشق اعدامم. برای بازماندگان صبر، و برای خودم از خداوند بخشش می‌خواهم. این حرف‌ها را نمی‌زنم که مرا اعدام نکنید بلکه باید بگویم من عاشق اعدامم. ما از این “آدم نماهای” جاه طلب عاشق مقام منصب و موقعیت ولی پوچ و پوشالی و توخالی نیستیم. من مدام از بازپرس می‌پرسم که چه زمانی مرا اعدام می‌کنید، ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟!