-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

سرانجام آله شکنجه گلبدین کشف شد!

حالا معلوم شد که نصب تصویر رسامی شده شادروان حمیده برمکی ( قربانی غیظ جهادی گلبدین) خیلی برای گلبدین لرزاننده و عذاب آور بوده است. خیلی جالب است کسی که روزانه از هزاران تف و لعنت هیچ ناراحت نشده و لذت می برد، چطور از تکثیر عکس یکی از ده ها هزار قربانی خویش شکنجه شده و تصمیم به محو عکس روی دیوار گرفته است. بهتر است جبنشی راه افتد تا تصاویر حمیده برمکی به شمار هزاران تا در ماحول گلبدین پخش شود مثل شب نامه و روزنامه ای که نابود شدنی نیست. سرانجام طریقه شکنجه گلبدین خود به خود کشف شد.