-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

حفر «گورستان امپراتوری» با اسکواتور روسی


جمیز ماتیس به سازماندهی جنگ آمد؛ از صلح خیالی داد زد!وزیردفاع امریکا در سفر به کابل به طور پلان شده مرتکب پیروی از غلط اندازی های همتایان قبلی خود شد و اظهار داشت که  پیروزی در جنگ افغانستان لزوماً نه از راه نبرد که از طریق مصالحه با طالبان امکان پذیر است. طالبان اکنون فقط نام شب یا نام روز برای جنگیدن وبازی کردن است.
اوضاع داخل ومنطقه اتفاقاً طوری است که پیروزی برای امریکا نه در جنگ میسر است نه در مصالحه دروغینی که شعار می دهد. ثبات و مصالحه در افغانستان کمترین مفادی برای امریکا و پاکستان ندارد. آن ها خود را محکوم به دوام جنگ کرده اند؛ مردم ما هم با سرسختی واجبار به جنگ عادت داده شده و جنگ برای شان، راهی برای زنده ماندن شده است. 
پس همان تئوری « گورستان امپراتوری» دو باره جان می گیرد. این بار، گورستان تاریخی با بیل و اسکواتور روسی و چینی حفر می شود. چه سرزمینی! همه چیز درین جا هم برای صاحبانش و هم برای غریبه هایی که از اقالیم دیگر آمده اند، ره به گورستان می برد.
درحالی بحران جنگ افغانستان جای خود را به بحران آب و منافع تجاری خالی می کند، اصرار بر گردش آسیاب جنگ افغانستان، پاکستان، ایران، چنین و آسیای میانه را نیز از پا در می آورد. جنگ افغانستان برای همه این کشور ها به شمول امریکا و انگلیس سرنوشت تعیین می کند. این سرنوشت می تواند براساس یک توافق عمومی و همه جانبه برسر توسعه پایه های امنیتی و اقتصادی افغانستان شکل بگیرد؛ درغیر آن، مخارج زورآزمایی برای همه بازیگران بالا می رود تا خود به خود از نظر منافع امنیتی و استراتیژیک به زانو درآیند. انتقام نرم روح افغانستان از معاصیان کبیرۀ فراعنه بسی عمیق است.