-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

قبل از تشکیل ائتلاف چهارگانه بین چین، پاکستان، روسیه و ایران، امریکایی ها شروع کرده بودند به گفتن این که طالبان تروریست نیستند!

 جونی ايرنيست عضو مجلس سنای امریکا گفته است:
چند ماه قبل وقتی من به افغانستان رفته بودم، من با شماری از قوماندانان و دیپلومات‌ها در کابل، کندهار و بگرام دیدار داشتم، از اظهارات آنان طوری برداشت کردم که طالبان از یک گروه آیدیالوژیک به یک گروه مافیایی مواد مخدر و تروریست مبدل شده است و از آیدیالوژی به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند."