-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

به حواله دنیا نیوز، خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان در کنفرانس تاشکند بر حضور طالبان در مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد و گفت که حاضر آوردن طالبان به مز مذاکره به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان که آوردن طالبان به میز و برقراری صلح و ثبات در افغانستان مسئولیت مشترک جامعه بین المللی است.