-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

وزیرخارجه صربستان می فرماید

به گزارش ایرنا، «ایویتس داچیچ» در سخنانی که بخش هایی از آن روز دوشنبه در خبرگزاری تاس و روزنامه کامسامولسکایا پراودا منتشر شد، گفت: کشورهای غربی به قدری از قدرت در حال افزایش روسیه به ستوه آمده اند که آماده اند حتی به متحدان آن برای ایجاد مشکل برای مسکو فشار بیاوند. وزیر امورخارجه صربستان پیش بینی کرد: انتظار می رود روابط میان قدرت های جهانی تیره تر و اخراج دیپلمات ها ادامه یابد.