-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

نماینده هند: وضع افغانستان باید تغییر کند

به گزارش اکونومیک تایمز محمد اکبر نماینده هند در امور خارجی در سخنرانی خود در کنفرانس تاشکند گفت که
حقوق وفرصت های لازم برادران وخواهران افغان ما از اثر ترس و خشونت ضایع می شود. آن ها قربانی افراط گرایی ایدیولوژیک و دهشت افگنی ددمنشانه هستند که به دلایلی که آن ها نمی دانند از خارج از مرزها حمایه می شوند. ما در هند از رنج های مداوم برادران افغان خود که چندین نسل در تراژدیدی به سر برده اند عمیقاْ رنج می بریم. این حالت باید دگرگون شود.
اکبر، با اشاره به نقش پاکستان وجنگ نبابتی اش به وسیله طالبان افاده داد که پیچیده افراط گرایی امری واگیر است و نابودی آن یک مساله مشترک است.