-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

جنگ افغانستان به نفع روسیه پیش می رود

رحمت الله بیژن پور دربرنامه دیداری «بازنگاه»
در گذشته پیش بینی می شد که در جغرافیای کشورهای مشترک المنافع می خواهند به یک نحوی بازی را غالب کنند. اشتباه این است که وقتی آمدند در اینجا با این علنیت از طریق پاکستان بحران را از داخل افغانستان به مرزها کشاندند؛ روسیه نیز با فعالیت های خودش آهسته آهسته متوجه شد که بازی، بازی عظیمی است و بعد نگاه و افقش به طرف آنها است. پس روسیه هم با طالبان رابطه خود را ایجاد کرد و هم با پاکستان. در واقع هر دو ابزار را از اختیار آمریکایی ها بیرون کرد. آمریکایی ها هم در اعلامیه خودشان به دلیل این که گویا پاکستان یک همکاری صدیق دربازی مبارزه با ترویزم نیست آن را به دامن روسیه پرتاب کرد. شاید هدف آمریکا این است که همکار قدیمی خود پاکستان را به آن طرف بفرستد تا ببینید در روسیه چه بحث هایی است. یعنی با این گفتمان ها و رفت و گذرها در حقیقت یک سلسله مسایل اساسی را استشمام کنند که آنجا چه خبر است. 

این آگاه سیاسی، هدف آمریکا را از حضور در افغانستان مبارزه با تروریزم نمی داند بلکه میدان جنگ شدن می داند و افزود: کارشناسان بحث استخبارات نظرشان این است که روس ها در این فرصت بسیار استفاده کردند و پیشرفت هایی داشتند. با وجودیکه همکار استراتژیک ما آمریکا می باشد اما حسن نیت مردم افغانستان با روس ها می باشد. با وجودیکه سابقه جنگ هم با آنها داریم. روس ها به دنبال دو استراتژی که بودند که در یک بازی به دست آوردند. افغانستان شریک منفعتی آمریکا نیست بلکه یک میدان و محمول برای بازی های آنها است و تلاش هایی که صورت می گیرد. جنگ نیابتی استخباراتی در افغانستان بازی را به نفع روسیه به پیش می برد.