-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۰, یکشنبه

جرگه یا شبیه جرگه مدیریت شده در دستور کار است

برخی منابع خاص می گویند که امریکایی ها روی تشکیل حکومت آینده مشورت هایی را با نیروهای سیاسی از جمله استاد سیاف شروع کرده اند. اما اجندای اصلی، تمدید عمر حکومت فعلی از طریق تقسیم قدرت به شیوۀ جدید است. احتمال حل شدن دو بارۀ جبهه ضد طالبان در حکومت غنی دور از تصور نیست. در خط گسل ایستاده است.
جرگه یا شبیه جرگه ای مدیریت شده از سوی متحدان غربی، یک جرگه موازی را در کنار خود شاهد خواهد بود که در تاریخ سیاسی «جرگه شکن» نام می گیرد. تقسیم دو باره قدرت، تمدید دو بارۀ عمر سیستم متلاشی شده سیاسی است.