-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۹, پنجشنبه

نابودی دیرهنگام طالبان؛ مأموریت نا ممکن برای امریکا است

عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «تحول» گفت جنگ آمریکا بر ضد طالبان در استراتژی جدید فقط با آن بخش از طالبان است که هم اکنون در برابر خودش قرار گرفته است.  آمریکایی ها همچنان به این فکر می کنند که از طریق افغانستان قوای خود را تقویت کنند و از این جا بر روسیه فشار وارد کنند. حالا از چه طریق آنها می توانند این کار را کنند؟ در گذشته که طالبان در افغانستان می جنگیدند آمریکایی ها می گفتند این جنگ جنگ داخلی است و ما با طالبان کاری نداریم. 

به نظر او امریکایی ها به فکر اند که اگر ما جنگ افغانستان را جنگ داخلی بگوییم و طالبان را مورد نظر خود قرار ندهیم از طالبان یک جبهه بزرگ در مقابل خودشان درست می شود و این اهدافی را که بر روسیه و آسیای میانه و چین داشتند بر باد می دهند. بنابراین آنها تصمیم گرفته اند که جنگ را با طالبان شروع کنند. طالبان را از بین ببرند و بعد از این که طالبان را از بین بردند می توانند هر چیزی را و هر کاری را در منطقه انجام دهند. در این اواخر بیشتر فشار و تجمع طالبان بر شمال افغانستان بود بخصوص بر سرحدات آسیای میانه در بدخشان و در جوزجان و قسمت هایی از شمال شرق و شمال غرب بود. منتها آمریکایی ها حالا تصمیم قاطع گرفته اند که باید طالبان را از بین ببرند اگر طالبان را از بین نبرند روس ها می توانند به هر شکلی که شده استفاده خوبی از آنها کنند و یک سپر بسیار قوی در مقابل آمریکایی ها باشد. در واقع با بخشی از طالبان می جنگند که در کنار روس قرار گرفته اند.