-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

به نظر می رسد که کتاب جدید استیوکول Directrate S نکات تازه ای که ناظران افغان ندانسته باشند در بر ندارد. چیزی است مثل نشخوار های دکترسپنتا. بنده به این نظر است که تالیف این کتاب درین مقطع زمانی، فقط وفقط کاربرد داخلی دارد و مغز و احساس مالیه دهنده گان امریکایی را که درتامین مخارج جنگ های فرامرزی اوقات تلخی می کنند،نشانه رفته است.