-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

مصاحبه بدو بدو با عبدالقدیر فطرت

گفت وگوی نذیره کریمی با عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین کابل بانک ضعیف و پرت بود. یک مصاحبه « بدو بدو» که پرسشگر بیشتر از مصاحبه شونده گپ می زد و به فطرت موقع لازم مساعد نشد که رئوس اصلی مسایل را مطابق به سوال قبلی ارائه کند. سوال مطرح می شد اما سوال کننده منتظر جواب نمانده حلقه سوال دیگری را به گردن طرف می انداخت. قاعدۀ گفت وگوی رسانه ای این نیست که پرسش های درحال فرار، موازنه صحبت را از بین ببرد.