-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

نشنل انترست: از این امیر برحذر باش ای رئیس!


ترجمه: محمد میرویس غیاثی

برگرفته از منابع عربینویسندۀ مقاله مندرج در نشنل انترست ( منافع ملی) از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا خواسته است، تا در تعاملش با ولیعهد سعودی محمد بن سلمان برحذر باشد؛ چون این امیر جوان با وجود اعلان آزادی های مدنی و اقدام به مدرنیته ساختن کشور سعودی، نقاط ضعیف بسیار کشنده ای دارد.
نویسندۀ مقاله "دانیل ر دی پتریس" در مقالۀ خویش در سایت نشنل انترست، ترامپ را نصحیت کرده است تا در مسائلی که مصالح امریکا را از طریق سعودی تأمین میکند؛ فعال باشد؛ مثل قناعت دادن طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان، جلوگیری از اتمی شدن ایران، پیشرفت در مسئلۀ صلح میان فلسطین و اسرائیل و...

اما وقتی که سیاست های سعودی سبب تزلزل منطقه، ایجاد اختلاف در شورای خلیج عربی و سبب گرسنگی، شیوع امراض و مرگ و ویرانی در کشور همسایۀ آن یعنی یمن می شود، پس باید واشنگتن از همکاری با آن دست بردارد و برحذر باشد.
پتریس میگوید: ولیعهد سعودی در برنامه ریزی و پیشبرد سیاست خارجی فرد بسیار ضعیف است، و آن مردی نیست که خاورمیانه نیازمند او برای مدرنیته و تجددگرایی گرای است. او به جنگ خانمان سوز، ناکام و بیهودۀ یمن اشاره می کند که بن سلمان آن را به راه انداخته و بسیار متجاوزانه است.
نویسنده تأکید دارد که: محاصرۀ قطر سبب تجمع و همگرایی بی سابقۀ مردمان خاورمیانه از رهبری قطر گردید و این اعتماد را به رهبری قطر داد که سیاست استقلال طلبانه و سیاست "اول قطر" یک سیاست بسیار کامیاب است، چنانچه که روابط قطر و ایران را بیشتر از پیش قویتر و بینادی تر ساخت و از نگاه جیوپولیتیک اضطراب و از هم پاشیدگی اتحادیۀ دولتهای خلیج به نفع ایران تمام شد.
او همچنان از حادثۀ فراخوانی صدراعظم لبنان سعدالحریری به ریاض و مجبورساختن او به استعفاء یادآور شده و می گوید: این حادثه برای سعودی بسیار شرم آور تمام شد و برای شخص خود ابن سلمان عمل شنیع و ننگ آور بود.
نویسندۀ مقالۀ خویش را چنین پایان می دهد: از روزی که ابن سلمان به میدان سیاست آمده است، اکثر نویسندگان، صاحب نظران و اهل خبره در امریکا به این نظر شده اند که: "سعودی نه تنها که راه حل مشکلات خاور میانه نیست، برعکس خودش بخشی از مشکلات است".