-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

ربودن ۶ کودک افغانستانی در تهران

پیک نت: این اقدام به منظور شوراندن مهاجران صورت گرفته است.در کنار بحران ارزی و قضائی، به سرعت سرگرم ساختن انواع بحران های امنیتی هستند. دو بحران امنیتی داریم. یکی سیاسی که سال هاست اطلاعات سپاه و قوه قضائیه با دستگیری و شکنجه و اعتراف گیری و جاسوس بگیری سرگرم آنست و یکی هم بحران سازی برای امنیت خیابانی مردم. اکنون سرگرم دومی اند تا آن را هم به بحران ارزی و بحران امنیتی سیاسی اضافه کنند برای رسیدن به هدف اصلی که سقوط دولت است. ربودن ۶ کودک خردسال افغان در سه راه افسریه تهران از جمله نمونه های این بحران است که شورش و اعتراض افغان های مهاجر به ایران را هم دنبال می کند.

این شش کودک را روز ۱۲ فروردین ربوده شده اند و هیچ اثری از آنها نیست.