-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

توصیه به ارگ: یک گزینه، انصراف از تخیلات «دیورندی» است

اشاره: از آغاز ریاست جمهوری غنی تا کنون، گزینه امتیاز گیری استراتیژیک از پاکستان در بدل بازتایید اسناد توافقات پادشاهان از  عبدالرحمان تا نادر خان در رابطه به سرزمین های ماوراء دیورند روی میز بوده است.ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که از تمام گزینه‌ها که به اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان منجر شود استقبال خواهد کرد.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره نتایج سفر شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان به کابل گفت: "از تمام گزینه‌ها که کمک کند و بتواند اعتماد سازی و نظارت را بیشتر کند تا جلو سوء تفاهم و ادعاها گرفته شود، استقبال می‌کنیم."

از چندی قبل تاکنون معاون وزارت خارجه افغانستان و پاکستان برای اعتماد سازی بیشتر بر سر سند "برنامه عمل پاکستان و افغانستان برای صلح و همبستگی (APAPPS) " مذاکره می‌کنند.

یک مقام ارشد دولت افغانستان گفته بود که برای امضا کردن این برنامه عمل، افغانستان مشروط کرده که تا کشور سوم بر روند اجرایی شدن آن نظارت نماید. افغانستان اختیار انتخاب کشور ناظر را به پاکستان داده است.