-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

هرات صحنه تقابل دانش و بروت

فتح الفتوح اسماعیل خان در کجای وضعیت ایستاده است؟


امریش پوری هرات - كامران على زايى- رئیس شورای ولایتی هرات دریک اعلام بی باکانه از انسداد ریاست معارف هشدار داده است. نامبرده یک خواست ملی!! دارد که همانا برکناری رئیس معارف هرات است.

حیدر یاری در واکنش به قلدری جنگ سالار هرات این وضعیت را رویارویی « میان دانش و بروت» توصیف کرده است. وقتی خبر ها را از چند دست مرور می کردم در پایان از خود سوال کردم:
پس این اسماعیل خان در هرات کدام سر یا ته پیاز است؟
آیا نفوذ و حضور اسماعیل خان یک نفوذ خیالی است یا واقعی؟
شماری از چرخه گیران محلی زمانی او را سیف الاسلام و المسلمین و فتح الفتوح لقب داده بودند. کدام یک از آن هیجان سالاران آیا در صحنه حاضر است که آن شمشیر را از غلاف دو سر قفل شده بیرون بکشد؟ اما چه باک؟ شعور جمعی هرات کهن، هر ناسازی را ساز و هر کجمداری را راست می سازد.