-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

درفش شرافت در دستان حبیب قادری

 
تلویزیون کابل و برادران قادری را حمایت کنیم.
 

 
 
تلویزیون کابل، به همت شماری از فرزانه گان کشور با حضور استاد گرامی امان اشکریز تلاش دارد یک محور پیوند دهنده دیداری در گستره داخلی و خارجی ایجاد کند. این نیت فرخنده، از یک رشته برنامه سازی های مقدماتی آغاز شده است. روز گذشته از روی تصادف، بیننده گفت و گو و مشاورت های جمعی اصحاب کاری بنگاه کابل تی وی بودم که موضوع آن بر مشارکت داوطلبانه شماری از آواز خوانان خوش نیت و ارجمند در کنسرت های موسیقی است که قرار است درآمد حاصله از آن خرج کمک به مادران و حاجتمندان هم وطن ما در داخل افغانستان شود. در گذشته، البته شماری از ستاره های هنری نظیر بانو آریانا سعید، ولی جان و دیگران به طور انفرادی برای دستگیری از خواهران، برادران و کودکان هم وطن ما در کشور کنسرت هایی را اجرا کرده اند.
 این رسم مبارک، اکنون در جماعت هنروران کشور در خارج، دارد دراندازه یک جریان پویاتر ظاهر می شود و تلویزیون کابل سعی دارد به مرجع این ابتکار نجیبانه، ملی و تاریخی مبدل شود. حبیب قادری بسیار عزیز همراه با فیض جان قادری درصف اول ایستاده اند، و هاشم عباسی گرامی و استاد اشکریز با اخلاق مداری ستایش برانگیز گام هایی به جلو بر می دارند. امید وارم این کارزار فرهنگ سازی به سوی یک جنبش سلیم و گسترده در میان هنرورزان و هنر پذیران راه باز کند.